ABOUT

Photo: Karin Björkquist

Stil/arbetsmetod
Jag eftersträvar att skapa karaktärsfulla byggnader, med en tydlig arkitektur som samtidigt speglar den unika beställaren. Alla projekt utgår från platsens förutsättningar, som väderstreck, topografi och hur omgivande bebyggelse och natur inverkar på det vi (beställare och arkitekt)  tillsammans ska skapa. Detta tillsammans med kundens önskemål, budget och den gällande detaljplanen, ger sedan projektets spelregler. Min uppgift som arkitekt är att skapa en helhet utifrån dessa förutsättningar, med beställaren i fokus.
PaWiArk gör mest privata villor och gruppområden.